piątek, 23 lipca 2010

Motyw Cierpienia

  Informacje ogólne o Motywie Cierpienia: praca maturalna, polski 2011


Hiob i żona - A. Durer
            W dziejach literatury odnajdujemy liczne kreacje bohaterów-cierpiących – niezależnie od prądów i filozofii danej epoki. Sposób ukazania człowieka cierpiącego na kartach utworów literackich jest bardzo złożony i wiąże się z psychologiczną analizą postaw w danej sytuacji. Nie sposób pominąć w omawianym motywie odniesienia do fundamentów kultury europejskiej: mitologii i chrześcijaństwa. Wśród głównych rodzajów cierpienia, należy wymienić: cierpienie fizyczne, które dotyka: Prometeusza, Orcia, Lebrosso oraz Ocalonego. Cierpienie spowodowane rozłąką z ukochaną osobą: Lebrosso oraz cierpienie i ból wywołany tragizmem danej sytuacji jak w przypadku Pani Rollinson oraz Konrada z III cz. Dziadów. Na kartach literatury obserwujemy losy bohaterów, którzy zdołali przezwyciężyć swój los, ale również tych, którzy zostali przez niego pokonani. Dzięki literaturze możemy lepiej zrozumieć sens cierpienia, którego znaczenie nie jest jedynie ograniczone do psychologiczno-medycznej formuły - w tym znaczeniu literatura pełni również funkcję edukacyjną. 

Ogłoszenie: praca maturalna, motyw kobiety 

Potrzebujesz pomocy w pracy maturalnej? Nowe wzory prezentacji maturalnych z uwzględnieniem Twoich sugestii i uwag!!! Szybko i profesjonalnie:  grupa.team6@gmail.com

Literatura podmiotu do Motywu Cierpienia: praca maturalna 

 1. Antygona - Sofokles
 2. Biblia
 3. Cierpienie Młodego Wertera
 4. Dziady cz. II i IV - Adam Mickiewicz
 5. Dżuma - Albert Camus
 6. Giaur -  Johann Wolfgang Goethe
 7. Inny Świat - Gustaw Herling - Grudziński 
 8. Kordian  - Juliusz Słowacki
 9. Lalka - Bolesław Prus
 10. Lament Świętokrzyski
 11. Legenda o św. Aleksym
 12. Ludzie Bezdomni - Stefan Żeromski
 13. Malowany Ptak - Jerzy Kosiński
 14. Medaliony - Zofia Nałkowska
 15. Mitologia (np. Mit o Prometeuszu, Syzyfowe prace)
 16. Opowiadania - Tadeusz Borowski
 17. Treny - Jan Kochanowski
 18. Wieża - Gustaw Herling - Grudziński  
 19. Zdążyć przed Panem Bogiem - Hanna Krall

Cytaty do Motywu Cierpienia: praca maturalna„To prawda że ból i niepokój zdają się wydłużać dnie i noce, ale lata płyną zawsze z tą samą szybkością. Istnieje poza tym w najniższym kręgu nieszczęścia przyjemność, której większość ludzi nie potrafi zrozumieć: przyjemność życia i oddychania.”
(Wieża)

„Mam dwadzieścia cztery lata
ocalałem
prowadzony na rzeź”
(Ocalony)
Dzieła malarskie do Motywu Cierpienia: praca maturalna
Cierniem koronowanie - Caravaggio       
Krzyk - E. Munch                                
Rostrzelanie Powstańców Madryckich - F. Goya 
Ukrzyżowanie - E. Nolde  
 
Praca maturalna, prezentacja maturalna, matura 2011, język polski matura, matura ustna język polski, bibliografia, motyw matura, konspekt, prezentacja maturalna 2011

Brak komentarzy:

Katalog Stron